Ten system jest przeznaczony wyłącznie dla upoważnionych użytkowników. Czynności podejmowane przez użytkowników mogą być monitorowane. Korzystając z tego systemu, użytkownicy wyrażają zgodę na wspomniane monitorowanie czynności i są świadomi, że w przypadku wykrycia działań niezgodnych z prawem przez system monitoringu, osoby sprawujące ochronę nad systemem mają możliwość przekazania stosownym organom ścigania materiału dowodowego zgromadzonego w trakcie prowadzenia monitoringu.